Zvládnutí tlaku ze strany vrstevníků

Dospívání s PKU dietou má své vzestupy i pády. Musíte zvládat svou dietu a vyrovnat se s mnoha vnějšími tlaky. Můžete být konfrontováni mnoha typy rizikového chování. Vždy pamatujte, že nejdůležitější věcí je Vaše zdraví, takže tlakům nepodléhejte. Promluvte si s lidmi, kterým důvěřujete, o tom, jak se cítíte, může to hodně změnit.

Upozornění: PKU dieta se u každého člověka liší, proto všechny výše uvedené informace jsou pouze orientační. Váš výživový poradce anebo lékař Vám poradí o všech aspektech týkajících se zvládnutí PKU Vámi i Vaší rodinou.


Dealing with Peer Pressure. PKU Connect [online]. [cit. 2015-07-17].
Dostupné z: https://www.pkuconnect.com.au/advice/teens/dealing-with-peer-pressure/