Jak vysvětlit PKU přátelům

Přátelé mohou být velkým zdrojem podpory. Rozhodnutí o tom, zda jim říct, že máte PKU dietu, je velmi osobní. Noví přátelé nebudou vědět, že máte PKU, všimnou si však Vaší speciální stravy a budou Vám klást otázky. Hledání způsobů, jak vysvětlit PKU přátelům, Vám pomůže přizpůsobit se novým situacím a pomoci lidem pochopit Váš stav.

 

Upozornění: PKU dieta se u každého člověka liší, proto všechny výše uvedené informace jsou pouze orientační. Váš výživový poradce anebo lékař Vám poradí o všech aspektech týkajících se zvládnutí PKU Vámi i Vaší rodinou.


Explaining PKU to Friends. PKU Connect [online]. [cit. 2015-07-17].
Dostupné z: https://www.pkuconnect.com.au/advice/teens/explaining-pku-to-friends/