Jak se připravit na dovolenou

Ať už se chystáte na krátkou místní dovolenou, nebo cestujete do zahraničí, s trochou organizace a předběžným plánováním Vám nic perfektní rodinnou dovolenou nepokazí.


Tip na cestování –
Nezapomeňte si přibalit váhu na odměřování potravin.


Upozornění
: PKU dieta se u každého člověka liší, proto všechny výše uvedené informace jsou pouze orientační. Váš výživový poradce anebo lékař Vám poradí o všech aspektech týkajících se zvládnutí PKU Vámi i Vaší rodinou.


Going on Holiday. PKU Connect [online]. [cit. 2015-07-17].
Dostupné z: https://www.pkuconnect.com.au/advice/parents/going-on-holiday/