Jak neporušit dietu

Dodržování diety s nízkým obsahem bílkovin je důležité pro zajištění dobrého zdraví a vývoje. Její neporušení je však často náročné. Podpora ze strany rodiny a přátel Vám pomůže dodržet své cíle a udržet hladinu fenylalaninu (Phe) ve správných hodnotách.

Upozornění: PKU dieta se u každého člověka liší, proto všechny výše uvedené informace jsou pouze orientační. Váš výživový poradce anebo lékař Vám poradí o všech aspektech týkajících se zvládnutí PKU Vámi i Vaší rodinou.


How to Stay on Diet. PKU Connect [online]. [cit. 2015-07-17].
Dostupné z: https://www.pkuconnect.com.au/advice/teens/how-to-stay-on-diet/