Začala škola

Škola je pro všechny děti a jejich rodiče čas plný vzrušení a nervozity. Pokud jste rodič dítěte s PKU, potom předběžné plánování a přiměřená komunikace Vaší rodiny, školy a v případě potřeby i zdravotnického týmu, pomůže Vašemu dítěti si na školní život lehce zvyknout.


Upozornění: PKU dieta se u každého člověka liší, proto všechny výše uvedené informace jsou pouze orientační. Váš výživový poradce anebo lékař Vám poradí o všech aspektech týkajících se zvládnutí PKU Vámi i Vaší rodinou.


Starting School. PKU Connect [online]. [cit. 2015-07-17].
Dostupné z: https://www.pkuconnect.com.au/advice/parents/starting-school/