Naučte Vaše dítě o onemocnění PKU

Předtím, než dítě dospěje do stádia, ve kterém bude samo zvládat fenylketonurii, je vhodné, abyste mu řekli o jeho  dietních omezeních. Při rozhovorech Vám mohou pomoci následující rady.

Upozornění: PKU dieta se u každého člověka liší, proto všechny výše uvedené informace jsou pouze orientační. Váš výživový poradce anebo lékař Vám poradí o všech aspektech týkajících se zvládnutí PKU Vámi i Vaší rodinou.


Teaching Your Child About PKU. PKU Connect [online]. [cit. 2015-07-17].
Dostupné z: https://www.pkuconnect.com.au/advice/parents/teaching-your-child-about-pku/