Dodržování diety s nízkým podílem bílkovin

Strava Vašeho dítěte by měla zahrnovat různé druhy ovoce a zeleniny, stejně jako obiloviny, cereálie, chléb, těstoviny a náhrady mléka s nízkým podílem bílkovin. Je důležité vysvětlit Vašemu dítěti význam PKU diety od útlého věku, aby si bylo vědomé toho, co může a nemůže jíst a mohlo v tomto smyslu informovat i ostatní.

Navzdory tomu, že hladiny fenylalaninu (Phe) je potřebné udržet v potřebném rozsahu, je také důležité zabezpečit, aby Vaše dítě přijímalo dostatek výživy a energie, které splňují jeho potřeby růstu.

Upozornění: PKU dieta se u každého člověka liší, proto všechny výše uvedené informace jsou pouze orientační. Váš výživový poradce anebo lékař Vám poradí o všech aspektech týkajících se zvládnutí PKU Vámi i Vaší rodinou.


Following a Low Protein Diet. PKU Connect [online]. [cit. 2015-07-17].
Dostupné z: https://www.pkuconnect.com.au/advice/parents/following-a-low-protein-diet/