Pravidla

Cílem těchto pravidel je vytvořit prostředí, které se stane příjemným všem členům Programu PKU+.


Kdo se může stát členem Programu PKU+?

Členem Programu PKU+ se může stát pouze osoba s PKU žijící v České republice. Za malé dítě se může zaregistrovat jeho zákonný zástupce, ale za člena Programu PKU+ je vždy považována osoba s PKU.

Za jaké aktivity je možné získat body?

Člen Programu PKU+ může získat body za následující aktivity:
Program PKU+

Frekvence a způsob distribuce bodů jsou plně v kompetenci společnosti Nutricia.

Jak nasbírané body využít?

Člen Programu PKU+ může nasbírané body vyměnit za nákupní poukázky na nízkobílkovinné potraviny. Převodní poměr bodů na koruny je jeden (1) bod = jedna (1) koruna. Nákupní poukázku je možné uplatnit výhradně na nákup potravin na e-shopu www.bezgluten.cz. Získané body není možné směnit za peněžní prostředky, ani je vymáhat soudní cestou.

Nutricia nezodpovídá za technické problémy na internetové stránce www.bezgluten.cz, ani za opožděné, vadné anebo nedodané dodávky objednaných potravin. Přesto se budeme maximálně snažit odstranit jakékoli vzniklé nedostatky.

Soutěže

Každá soutěž bude upravena vlastními pravidly, která budou společně se soutěží zveřejněna na těchto stránkách.

Diskuze

Členům Programu PKU+ je na stránkách umožněná diskuze za účelem výměny zkušeností, informací, doporučení a rad osob s PKU, a to všechno především za účelem motivování ke zvládání dietního režimu.

Každý diskutující je zodpovědný za soulad svých příspěvků s právními předpisy České republiky. Je zakázané přidávat příspěvky obsahující vulgarismy, urážky a jiný podobný obsah, vyjadřující rasovou, národností, sexuální, náboženskou a jinou nesnášenlivost. Nutricia nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo v případě nedodržování těchto pravidel příspěvek odstranit.

Recepty

Abychom mohli Váš recept zveřejnit na těchto stránkách a dostali jste za něj body do Programu PKU+, musí recept splňovat určité podmínky. Podmínkou pro zveřejnění receptu je přiložení fotografie pokrmu, kterého se recept týká. Fotografia se požaduje za účelem ověření, že autor receptu pokrm sám vyzkoušel a taktéž za účelem zamezení nahrávání fotografií, které jsou předmětem autorského práva jiných osob. Nutricia si vyhrazuje právo drobných úprav receptů, doplnění nutričních hodnot a nezveřejnění receptu nevhodného pro osoby s PKU.

Mohou se podmínky Programu PKU+ měnit?

Nutricia může kdykoli Program PKU+ ukončit anebo upravit jeho podmínky. Aktuálně platný seznam aktivit, za které je možné získat body, spolu s bodovým ohodnocením, je vždy přístupný na těchto webových stránkách.


KOMPLETNÍ ZNĚNÍ PRAVIDEL