Zvládání PKU Vašeho dítěte

Zvládání PKU Vašeho dítěte může být náročné a z počátku se budete muset naučit a pochopit mnoho věcí. Výživový poradce a jednotlivci, kteří prošli stejnými zkušenostmi, Vám budou během této doby velkou oporou.

 

Upozornění: PKU dieta se u každého člověka liší, proto všechny výše uvedené informace jsou pouze orientační. Váš výživový poradce anebo lékař Vám poradí o všech aspektech týkajících se zvládnutí PKU Vámi i Vaší rodinou.


Managing your Baby’s PKU. PKU Connect [online]. [cit. 2015-07-15].
Dostupné z: https://www.pkuconnect.com.au/advice/new-parents/managing-your-babys-pku/