Sledování hladiny Phe

Důležitou součástí zvládání PKU Vašeho dítěte je sledování hladiny fenylalaninu (Phe) v krvi. Udržení hladiny Phe ve stanoveném rozmezí pomáhá zabezpečit normální růst a vývoj Vašeho dítěte.

Pokud je hladina Phe po určitou dobu příliš vysoká, může mít vliv na vývoj mozku Vašeho dítěte a vést k pozdějším problémům s učením a výkyvům nálad a chování. Pokud jsou hladiny Phe po delší dobu příliš nízké, může to mít za následek zpomalení růstu.

Je normální, že hladina Phe se v průběhu dne mění, tudíž by to nemělo být zdrojem obav. Hladinu Phe může ovlivňovat celá řada faktorů, a proto je užitečné znát cílové rozmezí obsahu Phe v krvi u Vašeho dítěte. Pokud jsou hladiny Phe vyšší nebo nižší, potom je vhodné pokusit se zjistit, proč tomu tak je. Váš lékařský tým v metabolické ambulanci a zejména výživový poradce s Vámi bude spolupracovat na stanovení příčiny vysoké nebo nízké hladiny Phe. Postupem času tyto příčiny snadněji zjistíte i sami a vytvoříte si vlastní způsoby na testování, sledování a udržování hladiny Phe Vašeho dítěte.


Faktory ovlivňující hladiny Phe Vašeho dítěte

 

Tipy na odběr krve

 

Upozornění: PKU dieta se u každého člověka liší, proto všechny výše uvedené informace jsou pouze orientační. Váš výživový poradce anebo lékař Vám poradí o všech aspektech týkajících se zvládnutí PKU Vámi i Vaší rodinou.


Monitoring Phe Levels. PKU Connect [online]. [cit. 2015-07-17].
Dostupné z: https://www.pkuconnect.com.au/advice/new-parents/monitoring-phe-levels/