RIZIKA VYSOKÉ HLADINY PHE

K tomu, aby mozek dobře a rychle fungoval, jsou zapotřebí látky k přenosu vzruchů, transmitery. Tyto látky udržují kontakt mezi nervovými buňkami. Jen tehdy, když nervové buňky správně spolupracují, můžeme přemýšlet, mluvit a jednat. Jestliže je tento těsný kontakt narušen, schopnost koncentrace se snižuje a objeví se neklid a nevyrovnanost.

Vysoká hladina phe zamezuje vniku ostatních aminokyselin do mozku, ze kterých by se mohly vytvořit tyto přenosové látky. Tím se kontakt mezi nervovými buňkami zeslabuje a výkonnost mozku klesá.  Zvýšenou hodnotu fenylalaninu nedoprovází žádné bezprostřední a dobře rozpoznatelné příznaky. Naopak dlouhodobě zvýšená hladina  phe může být velmi zákeřná.

  • U kojenců může vést k těžkým, trvalým postižením, které již nelze zvrátit.
  • V dětském věku se zhoršuje koncentrovanost dítěte, mohou se objevit těžkosti s učením: děcko může být nervóznější, podrážděnější. Tyto poruchy se mohou objevit kdykoli v dětství. Zmizí, jestliže dosáhne hladina phe normální hodnoty, ale k tomu je třeba dodržovat přísnou dietu a musí být podáván výživný prostředek v odpovídajícím množství.

Zlaté pravidlo: Vaše dítě musí celý život dodržovat dietu chudou na bílkoviny, v příslušných intervalech mu musí být kontrolována krev a musí konzumovat aminokyselinové přípravky v množství odpovídajícím věku a tělesné váze.