PKU mého dítěte

Zjištění, že Vaše dítě má diagnostikovanou fenylketonurii (PKU), je pro Vás pravděpodobně emocionální a těžce překonatelné. Důležité je mít na paměti, že děti s PKU, které od raného dětství dodržují odpovídající dietu, jsou schopné vést normální, zdravý a šťastný život.

Obeznámení se se stavem a komunikace s jinými rodinami s PKU může být obrovskou oporou a velmi užitečným zdrojem informací. Vždy se poraďte s lékařem, výživovým poradcem a dalšími zdravotnickými pracovníky, kteří pečují o Vaše dítě a kteří tu pro Vás budou po celou dobu jeho vývoje.

 

Časté otázky

Upozornění: PKU dieta se u každého člověka liší, proto všechny výše uvedené informace jsou pouze orientační. Váš výživový poradce anebo lékař Vám poradí o všech aspektech týkajících se zvládnutí PKU Vámi i Vaší rodinou.


My Baby’s PKU. PKU Connect [online]. [cit. 2015-07-15].
Dostupné z: https://www.pkuconnect.com.au/advice/new-parents/my-babys-pku/