Kontrola vlastní hmotnosti

Stejně jako jiní lidé, mohou mít i někteří jedinci s fenylketonurií (PKU) problémy s udržením své optimální váhy. Někteří lidé mohou mít problémy s podváhou a u jiných, zejména méně aktivních jedinců, může docházet k nadváze. Z těchto důvodů je potřeba kontrolovat a řídit správné stravovací návyky. Jakékoliv změny ve svém jídelníčku konzultujte se svým výživovým poradcem.

Upozornění: PKU dieta se u každého člověka liší, proto všechny výše uvedené informace jsou pouze orientační. Váš výživový poradce anebo lékař Vám poradí o všech aspektech týkajících se zvládnutí PKU Vámi i Vaší rodinou.


Controlling Your Weight: PKU Connect [online]. [cit. 2015-07-17].
Dostupné z: https://www.pkuconnect.com.au/advice/adults/controlling-your-weight/